Logga in

Vår verksamhet

Kode vägförening ansvarar för underhållet av vägarna inom villa och radhusområdet i Kode Tätort. Det innebär i korthet alla gator med anslutning från Kodevägen, Guntorpsvägen samt Ädeslstensvägen. Notera dock att vissa ytor inom radhusområdet ligger inom Ädelstensvägens samfällighets ansvar.

Årligen görs en vägsyn då vi ser över våra gator och gångbanor och identifierar fel och brister som behöver åtgärdas både på kort och lång sikt.

Även snöröjning och grönyteskötsel ligger inom vägföreningens ansvar och vi initierar röjning/gallring av vissa skogspartier inom området.

Vill du påverka något i föreningen eller har synpunkter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktinformation finns både på länk i menyn "Kontakt oss" samt under "Styrelsen", men viktigats av allt är att du som medlem kommer på vårt årliga årsmöte som brukar ligga i slutet av mars. Kallelse går ut till alla föreningens medlemmar.

Nedan finner du en karta över vårt område.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.